Context històric

El 30 de gener de 1933 Adolf Hitler és nomenat canceller d’Alemanya. El nacionalisme i l’antisemitisme s’havien obert pas en un país traumatitzat per la seva derrota a la Primera Guerra Mundial i pels efectes de la crisi econòmica de 1929. El NSDAP inicià la persecució dels seus enemics polítics i dels jueus. Abans de l’inici de la Segona Guerra Mundial, milers de jueus alemanys, austríacs i txecoslovacs aconseguiren refugiar-se a França, Holanda, Bèlgica i Palestina.

La situació dels jueus que s’havien refugiat a França canvia al juny de 1940, després de la signatura de l’armistici francoalemany. Per iniciativa del govern de Vichy passen a ser considerats enemics i s’ordena que siguin internats en camps. Els més previnguts decidiren refugiar-se a Suïssa o emigrar a Amèrica, Palestina o als Estats Units des de ports francesos o des de la Península Ibèrica. Paral·lelament, les muntanyes pirinenques esdevingueren el lloc de fugida i salvació d’aquells que fugien de la persecució. La immensa majoria utilitzaren la Península Ibèrica com a lloc de trànsit per desplaçar-se fora d’Europa.

Per tal de fer més segura i ràpida la seva fugida, s’organitzà una estructura de suport basada en les xarxes d’evasió tutelades pels serveis secrets aliats i organitzacions de resistència jueva. En el pas clandestí dels Pirineus s’integraren nombrosos guies catalans i el Principat d’Andorra hi tingué un destacat protagonisme.

Bibliografia i Crèdits

Cerca